Το CHANGE EAT είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες Κλινικής Διαιτολογίας μέσω του ΓΕΣΥ σε  άτομα με συγκεκριμένες κλινικές παθήσεις που έχουν οριστεί από το ΓΕΣΥ (π.χ. κοιλιοκάκη, χρόνια νεφρική νόσος, Σακχαρώδη Διαβήτη κλπ.).  Ο Συνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου καταβάλει προσπάθειες για να ενταχθούν περισσότερες κλινικές παθήσεις στον κατάλογο ούτως ώστε όλο και περισσότεροι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέσω του ΓΕΣΥ. 

Ποιοι παραπέμπουν σε υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου:

 Η πρόσβαση σε υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από ΠΙ (προσωπικό γιατρό) ή ΕΙ (ειδικός ιατρός)  εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στον πίνακα Διαγνώσεων .  

Γιατροί που μπορούν να σας παραπέμψουν:


Αριθμός συνεδριών που καλύπτονται: 4 συνεδρίες ανά έτος

Απαιτούμενος χρόνος  για κάθε επίσκεψη:

Συνεισφορά Δικαιούχου: 10 ευρώ ανά επίσκεψη.

Δείτε τον κατάλογο διαγνώσεων εδώ.

(Κατάλογοι Διαγνώσεων → Κλινική Διαιτολογία)

 

*Τονίζεται ότι, όσοι από εσάς δεν εμπίπτετε σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες παραπομπής μπορείτε να μας επισκέπτεστε ιδιωτικά. 

Eπίσης, οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ εφόσον ολοκληρώσουν τις συνεδρίες τους μέσω ΓΕΣΥ θα μπορούν να συνεχίζουν τις συνεδρίες ιδιωτικά.